Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I  w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

1. ZARZĄDZENIE NR W-7/2021 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (PDF, 194 KB)

2.Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok szkolny 2021/2022 - INFORMACJE OGÓLNE (.docx, 76KB)

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska (.docx, 16 KB)

4.Oświadczenie o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin. (.docx, 15 KB)

5.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem / opiekunem prawnym (.docx, 17 KB)

6.Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki oświatowej (.docx, 16 KB)

7.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (.docx, 15 KB)

8.Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w wieku do lat 2 (.docx, 17 KB)

9.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM (PDF, 361 KB)

10.Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Redkowicach

 Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej

1. REKRUTACJA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - Informacje Ogólne (PDF, 179 KB)

2. ZARZĄDZENIE NR W-8/2021 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (PDF, 182 KB)

3.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska (PDF, 369 KB)

4.OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (.docx, 13 KB)

5.Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki oświatowej (.docx, 16 KB)

6. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (PDF, 355 KB)

7. ZGŁOSZENIE DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (PDF, 270 KB)