Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Redkowicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Redkowicach ogłasza listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych, prosimy o dostarczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego do dnia 27.04.2023 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia można złożyć drogą elektroniczną.

W załączeniu druk potwierdzenia woli.