Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.

Utworzono: 10-10-2018

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.  Głównym celem  i założeniem programu  jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakupione tytuły książek, wzbogacą księgozbiór biblioteczny  są  propozycją   uczniów, wychowawców, nauczycieli oraz rodziców. Część funduszy przeznaczono na zakup lektur.

 Grafika: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.


 Grafika #0: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.
 Grafika #1: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.
 Grafika #2: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.