Czwarty tydzień września u 6 - latków

Utworzono: 29-09-2021

W mijającym tygodniu rozmawialiśmy o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie i o tym, jakie dary ma dla nas ta pora roku. Wymienialiśmy i opisywaliśmy nasze ulubione warzywa i owoce oraz wskazywaliśmy te, które są zbierane w Polsce. Opowiadaliśmy o pracach, które wykonuje się w ogrodzie i sadzie, a także o narzędziach pomocnych podczas ich wykonywania. 

Szukaliśmy cech wspólnych i różnic między owocami i warzywami. Klasyfikowaliśmy je według wybranej cechy, np. koloru, kształtu, a następnie łączyliśmy w pary lub zbiory. Przeliczaliśmy różne przedmioty w zbiorach.

Z plasteliny  lepiliśmy warzywa. Pierwszy raz wspólnie robiliśmy szaszłyki z owoców. 

W słyszanych wyrazach wskazywaliśmy głoskę o, a potem wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą głoską. W powietrzu i po śladzie rysowaliśmy kształty owalne, literopodobne. Sylabizowaliśmy wyrazy. Układaliśmy zdania na temat warzyw. 

Wspólnie przygotowywaliśmy przedstawienie i robiliśmy warzywne kukiełki.

Podczas zabaw muzycznych i rytmicznych poruszaliśmy się zgodnie ze słyszaną melodią i rytmem oraz chodziliśmy po wyznaczonej trasie. Doskonaliliśmy swoją szybkość i skoczność.

Na zdjęciu grupa dzieci sześcioletnich, trzymających w ręku wykonane szaszłyki owocowe.
Na zdjęciu prace plastyczne dzieci  pt. "Dary jesieni" wyeksponowane na gazetce ściennej.
Na zdjęciu prace plastyczne dzieci , wyeksponowane na srebrnej tacy.