Klasy

Grafika: Klasy

Liczba uczniów i wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

 

Klasa

Wychowawca

Ilość uczniów

 4-latki i 5-latki

Anna Wiśniewska 16

 6-latki

Iwona Budzeń

20

1 SP

Jolanta Karbowska 12

2 SP

Joanna Karbowska

21

3 SP

Anna Żółtowska

21

4 SP

Ewa Chmielewska

22

5 SP

Magdalena Adamowicz

16

6 SP

Arkadiusz Żółtowski

21

7 SP

Adrianna Meyer

13

8 SP

Katarzyna Stafińska

13

             Razem:

175