Klasy

Grafika: Klasy

Liczba uczniów i wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa

Wychowawca

Ilość uczniów

 5-latki

Anna Wiśniewska 19

 6-latki

Iwona Budzeń

14

1 SP

Anna Żółtowska 21

2 SP

Jolanta Karbowska

23

3 SP

Joanna Żółtowska

18

4 SP

Arkadiusz Żółtowski

21

5 SP

Adrianna Meyer

14

6 SP

Katarzyna Stafińska

12

7 SP

Ewa Chmielewska

13

8 a SP

Joanna Rybicka

15

8 b SP

Magdalena Adamowicz

16

             Razem:

186