Egzaminy

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2021/2022.

Grafika: Prostokąt z zielonym tłem i napisem Egzaminy  ósmoklasistyObrazek: Mały, brązowy słoń. Nad słoniem napis powodzenia

  • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 7 lipca 2022r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 8 lipca 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022:
1. zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego,
2. obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
3. uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
4. w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
5. w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
6. w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
7. w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
8. w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
 

Poćwicz przed egzaminem!!

Dodatkowe materiały edukacyjne ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat