Logopedia

informacje dla rodzica

W Szkole Podstawowej w Redkowicach dzieci objęte są pomocą logopedyczną. W ramach tej pomocy prowadzone są działania profilaktyczne i terapeutyczne przez logopedę szkolnego.

Zadaniem logopedy w szkole jest:

  • przeprowadzenie badań przesiewowych
  • diagnozowanie logopedyczne
  • organizowanie pomocy logopedycznej
  • prowadzenie terapii logopedycznej
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.