BEZPIECZNA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa w Redkowicach

Działania w zakresie - BEZPIECZNA SZKOŁA

 1. Szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są dostępne w sekretariacie szkoły.
 2. Zapewniamy monitoring całodobowy.
 3. Nadzór pracowników szkoły, dyżury nauczycieli.
 4. W miejscach o zwiększonym ryzyku umieszczone są regulaminy korzystaniaz poszczególnych pracowni.
 5. Szkoła na stałe współpracuje z policją oraz innymi instytucjami pomocowymi.
 6. Prowadzone są lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa oraz spotkania profilaktyczne i psychoedukacyjne z psychologiem i pedagogiem.
 7. Organizujemy warsztaty i przedstawienia profilaktyczne.
 8. Uczniowie przeszkoleni są w razie ewakuacji oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 9. W szkole znajduje się skrzynka zaufania.
 10. Sieć internetowa w szkole chroniona jest przed szkodliwymi treściami programem Protecti dla edukacji.

 PUNKTY POMOCY:

 1. W szkole: wychowawca, pedagog, psycholog.
 2. Infolinia (telefon zaufania)
  • dla dzieci- 116111
  • dla dorosłych- 800 100 100
 3. Pomarańczowa linia dla rodziców, których dzieci używają alkoholu - 801 140 068
 4. Niebieska linia- Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - 226 687 000- czynny codziennie od 12.00 do 18.00
 5. Antynarkotykowy telefon zaufania- 801 199 990- czynny codziennie od 16.00 do 20.00
 6. W razie konieczności szybkiej pomocy, można kontaktować się z dzielnicowym:
  • Marcin Ramczykowski- 571 335 211 / 59 8634-874
 7. Numery alarmowe: 112 lub Policja- 997, Straż Pożarna-998, Pogotowie-999.