Kalendarium

Grafika: Kalendarz roku szkolnego

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2020/2021
 

Lp.                                                Termin  

1.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020r.

(środa)

Grafika: tablica szkolna z napisem 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Przed tablicą przybornik z kredkami i książki

2.

Grafika:  powiewająca flaga Polski

 11 listopada 2020 r.

(środa)

12,13 listopada 2020r.

(czwartek, piątek)

 

Narodowe Święto Niepodległości

3.

zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

 

 

 

  23-31 grudnia 2020r.

(środa - czwartek)

oraz

1 - 3 stycznia 2021r.

(piątek - niedziela)

Grafika: ruszające się trzy złote dzwonki bożonarodzeniowe Grafika: Święty Mikołaj

 

 

 


 

4.

Grafika: trzy ruchome bałwanki ślizgające się na śniegu 4 - 15 stycznia 2021 r. ferie zimowe
 5. Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 - 6 kwietnia 2021 r.

(czwartek - wtorek) 

Grafika: kurczaczek w skorupce jajka

6.

Grafika|: Flaga Polski

3 maja 2021 r.

(poniedziałek)


Święto Konstytucji 3 Maja
7. Egzaminy klasy VIII

25, 26,27 maja 2021 r.

(wtorek - czwartek)

Grafika: w ręku ołówek. Osoba zakreśla odpowiedzi na teście
8. Grafika: Biały krzyż, na którym zawieszone są winogrona. Przed krzyżem bochenek chleba obok kielich z Hostią oraz kłos zboża.

3 czerwca 2021 r.

(czwartek )

4 czerwca 2021 r.

(piątek - Dzień po Bożym Ciele)

Boże Ciało
9. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.

(piątek)

Grafika: Uśmiechnięte słońce wychylające się zza chmur. Niżej napis Wspaniałego i radosnego odpoczywania.

 

DNI, W KTÓRYCH OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W REDKOWICACH

 rok szkolny 2020/ 2021

 

01 września – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

14 października – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 listopada – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

03 maja – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

25 czerwca – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 Grafika: Tablica szkolna z napisem zebranie rodziców

7-18.09. 2020 r. - zebrania organizacyjne. Wybory do trójek klasowych i Rady Rodziców.

                 Zapoznanie z organizacją pracy szkoły

24.11..2020 r. -  Informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, w tym zagrożenia uczniów

                         na ocenę niedostateczną i obniżonym zachowaniu

styczeń 2021 r. - poinformowanie rodziców o wynikach uczniów w I semestrze roku

                         szkolnego 2020/2021. Podsumowanie I semestru

marzec 2021 r. - Spotkanie z rodzicami klasy VIII dotyczące egzaminów ósmoklasisty

24 maja 2021 r. -     Informacje o grożących ocenach niedostatecznych na II semestr 

                          i obniżonym zachowaniu.    

11.06.2021 r.  - termin wystawiania ocen

  

Animowany obrazek: Przy okrągłym stole siedzą nauczyciele (dwie kobiety i dwóch mężczyzn). Na stole leżą dokumenty. Niżej napis Rada Pedagogiczna.

 

28.08.2020 r. - rada pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021

15.09.2020 r. - rada pedagogiczna dot. bieżących spraw szkoły

6.10.2020 r. rada pedagogiczna dot. bieżących spraw szkoły

10.11.2020 - rada pedagogiczna dot. bieżących spraw szkoły

25.01.2021 r.- klasyfikacyjna rada pedagogiczna

9.03.2021 r. - rada pedagogiczna dot. bieżących spraw szkoły

20.04.2021 r. - rada pedagogiczna dot. bieżących spraw szkoł

                      18.05.2021 r. - szkoleniowa rada pedagogiczna 

15.06.2021 r. - klasyfikacyjna rada pedagogiczna

Dodatkowe terminy rad pedagogicznych ustalane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2020/2021.

Grafika: Prostokąt z zielonym tłem i napisem Egzaminy  ósmoklasisty

1. język polski25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. ( środa) – godz. 9:00Obrazek: Mały, brązowy słoń. Nad słoniem napis powodzenia

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 9 lipca 2021 r.