Dla rodziców

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Szkoły przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

w każdy poniedziałek i środę w godzinach 800- 1000

Dyrektor Szkoły przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków dwa razy w tygodniu – w poniedziałek i środę od godz. 8:00 do godz. 10:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły, mogą być wnoszone: pisemnie, pocztą elektroniczną, ePUAP, ustnie do protokołu, można umieścić w skrzynce znajdującej się w korytarzu szkoły – przy wejściu.