Kadra

Grafika: herb Kaszub. Na złotym polu, zwrócony w prawo, czarny gryf w koronie.         

              KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY 2022/2023

NAUCZYCIEL

NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Agnieszka Fitowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach

 mgr Magdalena Adamowicz

język polski, logopeda szkolny

mgr Ewa Chmielewska

historia, język polski, wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Jacek Gidlewski

pedagog szkolny, pedagog specjalny,  wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

mgr Renata Hopa

język kaszubski, historia i kultura Kaszubów

 mgr Jolanta Karbowska

edukacja wczesnoszkolna klasa III

mgr Joanna Karbowska

edukacja wczesnoszkolna klasa I

mgr Adrianna Meyer

geografia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, edukacja informatyczna

mgr Andrzej Mościcki

język angielski

mgr Patrycja Zakolska

psycholog szkolny

mgr Joanna Rybicka

religia

mgr Iwona Sosnowska

język niemiecki, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

mgr Katarzyna Stafińska

język angielski, świetlica szkolna

mgr Beata Strąk

przyroda, biologia, matematyka, chemia

mgr Dariusz Waszczuk

informatyka, edukacja informatyczna, zajęcia techniczne, robotyka

mgr Halina Wdowiak

matematyka

mgr Wioletta Wilkosz

biblioteka szkolna

 mgr Anna Wiśniewska

oddział przedszkolny 5,6- latki, pedagog specjalny

mgr Iwona Budzeń

oddział przedszkolny 4,5 -latki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Joanna Kulasiewicz

nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z integracji sensorycznej

mgr Anna Żółtowska

edukacja wczesnoszkolna klasa II, gimnastyka korekcyjna

mgr Arkadiusz Żółtowski

wychowanie fizyczne

mgr Agata Makowska

plastyka, muzyka, muzyka z rytmiką w oddziałach przedszkolnych, logopeda szkolny

mgr Zofia Laddach świetlica