Kadra

Grafika: herb Kaszub. Na złotym polu, zwrócony w prawo, czarny gryf w koronie.         

              KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY 2023/2024

NAUCZYCIEL

NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Agnieszka Fitowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach

 mgr Magdalena Adamowicz

język polski, logopeda szkolny, biblioteka szkolna, świetlica szkolna

mgr Ewa Chmielewska

historia, język polski, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka szkolna

 mgr Jacek Gidlewski

pedagog szkolny, pedagog specjalny,  wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, TUS

mgr Renata Hopa

język kaszubski, historia i kultura Kaszubów

 mgr Jolanta Karbowska

edukacja wczesnoszkolna klasa I

mgr Joanna Karbowska

edukacja wczesnoszkolna klasa II

mgr Adrianna Meyer

geografia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka

mgr Andrzej Mościcki

język angielski

mgr Patrycja Zakolska

psycholog szkolny

mgr Joanna Rybicka

religia, biblioteka szkolna

mgr Iwona Sosnowska

język niemiecki, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

mgr Katarzyna Stafińska

język angielski, świetlica szkolna

mgr Beata Strąk

przyroda, biologia, matematyka, chemia

mgr Dariusz Waszczuk

informatyka, edukacja informatyczna, zajęcia techniczne, robotyka

mgr Joanna Medalion

świetlica szkolna, logopedia szkolna

mgr Patrycja Lenart

matematyka, świetlica szkolna

 mgr Anna Wiśniewska

oddział przedszkolny 4,5- latki, pedagog specjalny

mgr Iwona Budzeń

oddział przedszkolny 6 -latki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Joanna Kulasiewicz

nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z integracji sensorycznej

mgr Anna Żółtowska

edukacja wczesnoszkolna klasa III, gimnastyka korekcyjna

mgr Arkadiusz Żółtowski

wychowanie fizyczne, świetlica szkolna

mgr Agata Makowska

plastyka, muzyka, muzyka z rytmiką w oddziałach przedszkolnych, logopeda szkolny

mgr Zofia Laddach język kaszubski, świetlica szkolna