Regulaminy szkolne

STATUS SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REDKOWICACH.pdf

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO.pdf

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ.pdf

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ.pdf

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH.pdf

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY.pdf

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI.pdf

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU SP.pdf

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (PDF, 95 KB.)