Karta rowerowa

Egzamin na kartę rowerową odbywa się w miesiącu maju

(dokładny termin podaje nauczyciel zajęć technicznych).

Wymagania na kartę rowerową:

-zgoda rodziców

-ukończone 10lat

-zaliczenie egzaminów:

  • teoretycznego (test)
  • praktycznego (jazda na placu manewrowym)

Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.


Najlepsi w znajomości ruchu drogowego i jeździe na rowerze mogą brać udział w

Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,

który corocznie odbywa się w naszej gminie na terenie szkoły w Łebieniu.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU!


Strony przeznaczona dla kandydatów na kartę rowerową.

-https://www.brd.edu.pl

-https://www.sciagnij.pl/programy/p/Windows-Edukacja-Prawo_jazdy-Karta_rowerowa/583

-https://www.ekursy.prawojazdy.com.pl/rower.html

-https://brd24.hekko.pl/

-https://www.spkurow.pl/karta/rowery/rowery.htm

-https://spkurow.pl/nowa/karta/index.htm