Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono: 13-10-2022

13 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji corocznego Dnia Edukacji Narodowej. Część oficjalną rozpoczęła Pani dyrektor- Agnieszka Fitowska, która powitała zaproszonych gości, pracowników szkoły i uczniów oraz złożyła wszystkim życzenia...Życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła również pani Wójt Monika Włusek wraz z panią Małgorzatą Markiewicz, a następnie wręczyła pani Ewie Chmielewskiej oraz panu Andrzejowi Mościckiemu Nagrody Wójta.

Podziękowania i życzenia złożyły również przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Pobłocka, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Redkowicach pani Marzena Kwidzińska oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Aleksandra Chmiel. Następnie pani dyrektor zaprosiła na środek wyróżnionych w tym roku nauczycieli i pracowników i kierując do nich słowa podziękowania wręczyła pamiątkowe dyplomy. Po części oficjalnej rozpoczęła się cześć artystyczna, która okazała się prawdziwą "niespodzianką energetyczną". Uczniowie naszej szkoły, w ramach prezentu dla nauczycieli i pracowników, uświetnili ten wyjątkowy dzień występami godnymi prawdziwego "Talent show".

Pokaz talentów w ich wykonaniu był wyjątkowym wydarzeniem i wszyscy spisali się na medal

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Grafika 22: Dzień Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej