Finał I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Mathman"

Utworzono: 14-05-2023

Podczas uroczystego rozpoczęcia zaszczycili nas swoją obecnością: pani Małgorzata Markiewicz - inspektor do spraw oświaty w naszej gminie, pani Marzena Kwidzińska - prezes naszego stowarzyszenia oraz panie Marta Pobłocka - przewodnicząca Rady Rodziców i pani Katarzyna Pobłocka - skarbnik naszej Rady, a podczas uroczystego wręczania nagród przedstawiciel Koła Łowieckiego "Kormoran" pan Mariusz Jasik.

Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą i talentami matematycznymi i wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy

Uroczyste rozpoczęcie konkursu.
Uczestnicy konkursu na sali gimnastycznej.
Laureaci konkursu po wręczeniu nagród.
Laureaci konkursu po wręczeniu nagród.
Laureaci konkursu po wręczeniu nagród.
Warsztaty z robotyki.
Warsztaty z empiriuszem.
Warsztaty z pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Wręczenie nagrody przez panią dyrektor  uczennicy naszej szkoły Dagmarze Lis.
Podziękowanie dla nauczyciela Dagmary Lis, pani Jolanty Karbowskiej.