KONKURS FOTOGRAFICZNO – LITERACKI

Utworzono: 19-10-2023

REGULAMIN  I  POWIATOWEGO 

KONKURSU  FOTOGRAFICZNO – LITERACKIEGO

„JA  I  MOJE  UKOCHANE  ZWIERZĄTKO”

 

 1. Organizator – Szkoła Podstawowa w Redkowicach, koordynator – Pani Adrianna Meyer, Pani Magdalena Adamowicz.
 2. Tematyka – fotografie ukazujące nasze domowe zwierzątka wraz z opowiadaniami.
 3. Cele konkursu:
  • ukazanie ukochanych zwierzątek,
  • propagowanie pasji fotografowania,
  • poprawne posługiwanie się formą literacką (opowiadanie).
 4. Zasady konkursu:
  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4–8 szkół podstawowych powiatu lęborskiego,
  • konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: dla klas 4-6 i 7-8
  • z każdej kategorii można wysłać po dwie prace
  • czas trwania konkursu od 23.10.2023r. do 12.11.2023r.,
  • przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin oraz zapewnia, że:
   • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii ani opowiadań stworzonych przez inne osoby,
   • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
   • wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac (zdjęć wraz z tekstem literackim) na adres poczty elektronicznej: admey@wp.pl, do dnia 12.11.2023r.
 6. Zdjęcia wraz z opowiadaniami zgłoszone do konkursu pozostają w Szkole Podstawowej w Redkowicach.
 7. Uczestnik zgłasza kompletną pracę zawierającą 2 zdjęcia (z opiekunem) oraz opowiadanie, w którym głównym bohaterem będzie ukochane zwierzątko uczestnika. Zdjęcie wraz z opowiadaniem stanowi całość. Prace niekompletne, nie będą oceniane.
 8. Do każdej pracy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć następujące informacje:
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa i nazwa szkoły,
  • wypełnioną deklarację „RODO” (na pocztę elektroniczną, faks do szkoły)
 9. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
  • zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora,
  • ogłoszenie wyników nastąpi 21.11.2023r. na stronie internetowej szkoły: http://www.szkolaredkowice.nwl.pl
  • uroczyste przekazanie nagród odbędzie się na terenie szkoły 28.11.2023r.
  • jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień

 

Serdecznie zapraszamy!

Adrianna Meyer

Magdalena Adamowicz