Konkurs - język niemiecki

Utworzono: 28-11-2022

Regulamin konkursu: 

1.Konkurs polega na poprawnym zredagowaniu życzeń bożonarodzeniowych w języku niemieckim i zapisaniu ich na własnoręcznie wykonanej kartkce ozdobionej motywami świątecznymi.

2.Format prac: kartka z bloku technicznego A5.

3.Termin wykonania prac: 16.12.2022r.

4.Podpisane prace składamy do nauczyciela języka niemieckiego p.Iwony Sosnowskiej do 15.12.2022r.

5.Rozstrzygnięcie konkursu: 21.12.2022r.

6.Cele konkursu:

● umiejętność redagowania życzeń świątecznych w języku niemieckim

● wyrabianie w uczniach poczucia estetyki

● upowszechnienie kultury krajów niemieckiego obszaru językowego

● umożliwienie uczniom słabszym mającym zdolności plastyczne udziału w konkursie

Organizator konkursu: Iwona  Sosnowska