Konkurs na najpiękniejszą pisankę

Utworzono: 15-03-2022

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
 3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
 5. Promowanie twórczości dziecięcej.
 6. Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony i będzie oceniany w dwóch kategoriach, tj. dla oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Redkowicach.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wykonanej dekoracji wielkanocnej, np. pisanki, dekoracje stołu, itp. w terminie do 8 kwietnia 2022 roku do sekretariatu szkoły.
 3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną dekorację w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 4. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne.
 5. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

- ogólne wrażenie artystyczne

- oryginalność i pomysłowość prac

- wkład pracy - walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

- estetyka wykonania.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

 

Organizatorzy konkursu: Iwona Budzeń i Anna Wiśniewska