Konkurs na spot reklamowy pt. “Jo, jô jem Kaszëba!”

Utworzono: 09-04-2021

Zachęcamy do udziału w konkursie na spot reklamowy!

1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To bardzo ważne wydarzenie dla społeczności kaszubskiej, ponieważ jest to  jedyny sposób na ustalenie urzędowej liczby osób deklarujących swoją przynależność etniczną do wspólnoty kaszubskiej i przede wszystkim ustalenia liczby osób deklarujących posługiwanie się językiem kaszubskim. W związku z tym Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie przygotowało konkurs na spot reklamowy!

Konkurs na spot reklamowy pt. “Jo, jô jem Kaszëba!” odbędzie się w dniach od 22 marca do 25 kwietnia 2021 r. w formie online. Na prace czekamy do 25 kwietnia 2021 r. włącznie.

1. Przygotuj i nagraj krótki (max. 30 s.) radiowy lub telewizyjny spot reklamowy, który będzie zachętą do złożenia deklaracji o używaniu języka kaszubskiego oraz przynależności do wspólnoty etnicznej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Pomocnicze zdania to:

                          Jo, jô jem Kaszëba!

                         Jô gôdóm pò kaszëbskù!

                         Jô chcã sã rechòwac!

2. Spot reklamowy może mieć wymiar humorystyczny. Konkurs działa na podstawie Art. 29. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o korzystaniu z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

4. Uczestnikiem konkursu może być osoba bądź grupa osób.

5.  W konkursie pod uwagę brane są wyłącznie zgłoszenia kompletne, zgodne z zadaniem konkursowym, niezawierające treści niezgodnych z prawem, niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawność, nienaruszające w jakikolwiek sposób godności ludzkiej, niepropagujące przemocy lub nienawiści, niezawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmów.

6. Spośród nadesłanych prac najlepsze zostaną nagrodzone. Wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe firmy JBL. Łączna pula nagród to 500+ zł.

7. Najlepsze prace filmowe zostaną wykorzystane jako materiał promujący używanie języka kaszubskiego i deklarowanie przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 i opublikowane na kanałach informacyjnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

8. W przypadku zgłoszenia mailowego praca konkursowa powinna być wysłana jako załącznik do wiadomości mailowej lub link do pracy konkursowej na jednej z platform do przechowywania danych/plików (z możliwością pobrania przez Organizatora) bądź na platformie youtube.com.

9. Prace prosimy wysyłać na adres mailowy Biura ZKP: biuro@kaszubi.pl

              Do dzieła!