Majowe święta

Utworzono: 30-04-2021

1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy

"Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 . W Polsce jest od 1950 świętem państwowym, wolnym od pracy." źródło: wikipedia Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

"Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. 2 maja (czwartek) obchodzimy Dzień Flagi. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Źródło: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Skorzystaj z miniprzewodnika "Biało-Czerwona".

U dołu strony zamieszczamy Miniprzewodnik "Biało - Czerwona" przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Aministracji, w którym znajdziecie ciekawe informacje związane z polskimi barwami narodowymi.

3 maja - Święto Konstytucji 3 maja

"Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych." Źródło: pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791/

Więcej informacji na temat Konstytucji 3 maja znajdziecie na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu - "Konstytucja 3 Maja – stały punkt odniesienia i pokrzepienia serc."