Projekt edukacyjny "Mutyzm wybiórczy. Czy milczenie jest złotem?

Utworzono: 26-11-2021
Dyplom uznania dla klasy 8 b za aktywny udział w zajęciach "Mutyzm wybiórczy. Czy milczenie zawsze jest złotem?" i chęć zdobycia wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego.