Regulamin szkolnego konkurs ekologiczno – plastycznego „Upcykling – podaruj odpadom drugie życie”

Utworzono: 26-04-2021

Zapraszamy do udziału w konkursie związanym z troską o naszą planetę. W dzisiejszych czasach, kiedy jeśli coś się zepsuje lub uznaliśmy, że jest nieprzydatne, wygodniej jest kupić nowy produkt zamiast dokonać naprawy. W ten sposób przykładamy się do tworzenia śmieci, których można by uniknąć jeśli wykażemy się pomysłowością. Pobudzając w sobie kreatywność można tchnąć w odpady drugie życie i zamienić je w coś zupełnie nowego, wyjątkowego i dalej przydatnego.

1. Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw ekologicznych i poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę
 • zachęcanie do zgłębiania zasad recyklingu i upcyklingu
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz zdolności manualnych
 • promowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystywania odpadów

2. Tematyka konkursu

 • przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy będącej przykładem upcyklingu, czyli ponownego wykorzystania niepotrzebnych rzeczy do stworzenia czegoś nowego i przydatnego. Przykładem upcyklingu może być: karmnik dla ptaków z plastikowej butelki, huśtawka z opony, stolik z palet czy biżuteria z potłuczonych naczyń. Liczba pomysłów jest nieograniczona, wystarczy tylko kilka odpadów, szczypta inspiracji i odrobina wyobraźni.

3. Zasady konkursu

 • prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII
 • przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin oraz zapewnia, że:
 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych tj. umieszczenie imiennych wyników wraz z zdjęciem pracy na stronie internetowej organizatora.
 • oceniana będzie zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysł, technika wykonania, kreatywność, estetyka pracy, wykorzystane materiały, użyteczność dzieła
 • pracę należy wykonać samodzielnie (możliwa niewielka pomoc osoby dorosłej przy czynnościach trudniejszych lub niebezpiecznych dla dziecka)
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia pracy na adres poczty elektronicznej: admey@wp.pl, do dnia 16.05.2021
 • każdy uczestnik przesyła 1 zdjęcie, na którym prezentuje swoją pracę
 • do każdej pracy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć następujące informacje:
 • imię i nazwisko autora, klasa
 • krótki opis z jakich materiałów wykonana jest praca oraz do czego służy
 • zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają w Szkole Podstawowej w Redkowicach

4. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 • zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora,
 • ogłoszenie wyników nastąpi 24.05.2021 na stronie internetowej szkoły: http://www.szkolaredkowice.nwl.pl,
 • jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień

Serdecznie zapraszamy!

Adrianna Meyer, Wioletta Wilkosz