Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ

Utworzono: 09-04-2021

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego  WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ

Cele konkursu.

-  zainteresowanie dzieci sztuką recytacji i kulturą słowa

-  rozwijanie umiejętności recytatorskich

- prezentacja umiejętności dzieci

Zadanie konkursowe.

- recytacja wybranego wiersza z literatury dziecięcej.

- uczestnik może korzystać z rekwizytów, przebrania lub innych elementów scenografii

 Kryteria oceny

- dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora

- interpretacja tekstu

- opanowanie pamięciowe wiersza.

- ogólny wyraz artystyczny.

Każde kryterium jest punktowane w przedziale od 0 do 5 punktów. Maksymalna ilość punktów za recytację: 20 punktów.

 Warunki uczestnictwa

- konkurs przeznaczony jest dla klas 1-3

- uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe

- kolejność występów odbywa się na podstawie losowania

- czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut

Organizatorzy konkursu

- Anna Żółtowska

- Joanna Karbowska

- Jolanta Karbowska 

Termin konkursu.

Konkurs odbędzie się w naszej szkole 27. 04. 2021r.

Jeśli do tego terminu będzie nauczanie zdalne, to nagrania prosimy przesyłać na  adres biblioteki szkolnej bibliotekaszkolnaredkowice@onet.pl. Zapraszamy.