SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „STROIK WIEKANOCNY”

Utworzono: 23-02-2023

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: „STROIK WIELKANOCNY” 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa  w Redkowicach 

TEMAT: Tematem konkursu jest stroik  z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci stroika wielkanocnego. 

CEL: Celem konkursu jest :       

 – propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych; 

 – rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;  

– rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 – stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 UCZESTNICY: Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

 I kategoria: uczniowie szkoły podstawowej z kl. I- III 

 II kategoria: dzieci z oddziałów przedszkolnych 4-5-6 latków

 WARUNKI KONKURSU:  

  1. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jeden stroik.
  2. Technika wykonania  jest dowolna. 
  3. Stroik powinien mieć formę przestrzenną
  4. Każdy stroik  powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora.

TERMIN:  Termin składania prac upływa z dniem 3 kwietnia 2023 roku.  

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez organizatora. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych. 

 Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 

 – zgodność z tematem  

– kreatywność i wyobraźnia  

– estetyka wykonania 

– samodzielność 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób. 

 Koordynatorzy konkursu: Iwona Budzeń, Anna Wiśniewska