Szkolny Konkurs "Pokaz eko Mody"

Utworzono: 17-02-2023

REGULAMIN KONKURSU ’’ POKAZ eko Mody’’.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Redkowicach

2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania i zaprezentowania strojów wykonanych z materiałów przeznaczonych do recyklingu: folii, makulatury, butelek plastikowych, nakrętek, wytłaczanek do jajek, worków, folii spożywczej itp.

3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.

Cele konkursu:

- propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zagospodarowania odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania.

- popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.

- poszerzanie świadomości ochrony środowiska.

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

- kształtowanie proekologicznych postaw.

4. Komisja konkursowa dokona oceny strojów w dwóch kategoriach wiekowych:

- grupa I: oddziały przedszkolne i klasy 1-3

- grupa II: klasy 4-8

5. Kryteria oceny strojów:

- kreatywność uczestnika przy projektowaniu stroju

- estetyka wykonania stroju

- sposób zaprezentowania stroju podczas pokazu

6. Termin i miejsce pokazu: 21 marca 2023 roku, godz. 9.00, sala gimnastyczna.

7. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmują wychowawcy z poszczególnych klas do 15 marca 2023 roku.

Organizatorzy: Joanna Karbowska, Jolanta Karbowska, Joanna Kulasiewicz