Ważne informacje na temat dni wolnych od zajęć edukacyjnych

Utworzono: 14-05-2021

Szanowni uczniowie!

W dniach 25.05.2021 r. (wtorek), 26.05.2021 r. (środa) i 27.05.2021 r. (czwartek) z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędą się na terenie naszej szkoły egzaminy uczniów klasy ósmej.

W tych dniach dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie z klas 1-7 są zwolnieni z zajęć edukacyjnych. Świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas 1 - 3, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły.

Dzień 4.06.2021 r. (dzień po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów. W tym dniu zapewniamy opiekę na świetlicy szkolnej dla uczniów klas 1-3, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do sekretariatu szkoły.