Ważne terminy dotyczące klasyfikacji rocznej

Utworzono: 11-05-2021

Szanowni Uczniowie!

Grafika. kartka z kalendarzaPrzedstawiamy ważne terminy dotyczące klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021.

24.05.2021 - wystawienie proponowanych ocen końcowych i rocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocen z zachowania

początek czerwca 2021 r. - spotkanie informacyjne z rodzicami

15.06.2021 r. - zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

                                              25.06.2021 r. - zakończenie roku szkolnego 2020/2021