Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Utworzono: 24-06-2023
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przemawia wójt gminy Nowa Wieś Lęborska pan Zdzisław Chojnacki.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przemawia pani dyrektor Agnieszka Fitowska.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przemawia radny Gminy Nowa Wieś Lęborska pan Roman Downar-Zapolski.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przemawia radny Gminy Nowa Wieś Lęborska pan Marek Piotrowski.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przemawia przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Pobłocka.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023- nagrodzeni uczniowie klasy I wraz z rodzicami, panią dyrektor oraz wychowawcą panią Joanną Karbowską.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - uczeń Mateusz Saternus odbiera dyplom i nagrodę za 100 procentową frekwencję.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 -rodzice otrzymali podziękowania za zaangażowanie w prace na rzecz klasy I.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzeni uczniowie klasy II wraz z rodzicami, panią dyrektor i wychowawcą klasy panią Anną Żółtowską.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrody z rąk pani dyrektor odbiera Kacper Adamowicz z klasy III.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrody z rąk pani dyrektor odbiera Dagmara Lis z klasy III.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzeni uczniowie klasy III wraz rodzicami, wychowawcą panią Jolantą Karbowską oraz panią dyrektor.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzeni uczniowie klasy czwartej wraz z rodzicami, panią dyrektor i wychowawcą klasy panią Magdaleną Adamowicz.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzeni uczniowie klasy piątej wraz z rodzicami, panią dyrektor oraz wychowawcą panem Arkadiuszem Żółtowskim.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzeni uczniowie klasy szóstej wraz z rodzicami, panią dyrektor oraz wychowawcą panią Adrianną Meyer.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzeni uczniowie klasy siódmej wraz z rodzicami, panią dyrektor oraz wychowawcą panią Katarzyną Stafińską.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - sportowcy roku.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - sportowcy roku wraz z panią dyrektor oraz nauczycielem wychowania fizycznego panem Arkadiuszem Żółtowskim.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzeni uczniowie za zdobycie 3 miejsca w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej.
Nagrodzone uczennice za wysokie osiągniecia w konkursach recytatorskich oraz z języka kaszubskiego.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzone uczennice za najwyższe wyniki w czytelnictwie.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzone uczennice za zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Uczniowskiego.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - nagrodzeni uczniowie za zaangażowanie w prace wolontariatu.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - za zaangażowanie i aktywność w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - podziękowania dla Rady Rodziców.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - podziękowania dla pana wójta, zaproszonych radnych oraz prezesa stowarzyszenia pani Marzeny Kwidzińskiej..
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - podziękowanie przewodniczącej Rady Rodziców pani Marty Pobłockiej dla członka Rady Rodziców  pani Katarzyny Pobłockiej.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - przedstawienie klasy piątej przygotowanej w ramach innowacji teatralnej