Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Redkowicach ogłasza listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.