Wyniki rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Redkowicach ogłasza listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych, prosimy o dostarczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego do dnia 16.06.2023 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia można złożyć drogą elektroniczną.

W załączeniu druk potwierdzenia woli.