Światowy Dzień Sprzeciwu wobec przemocy

Utworzono: 30-04-2020

Przemoc (zarówno fizyczna jak i psychiczna) jest najgorszą z możliwych rzeczy jakie mogą spotka dziecko. Ale nie wystarczy by dobrym rodzicem dla własnego dziecka, ale także reagowa w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dzieci. Nie reagując – przyzwalamy.

Grafika: Światowy Dzień Sprzeciwu wobec przemocy