JĘZYK POLSKI

Grafika: JĘZYK POLSKI  

    Drodzy rodzice i uczniowie !!!

 Znajdziecie tu przydatne informacje na temat pisania krótkich form wypowiedzi oraz zestawy ćwiczeń z języka polskiego.

 Polecam również strony internetowe, na których możecie wspólnie uczyć się języka polskiego poprzez zabawę.

 

Informacja dla rodziców uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Drogi rodzicu!

Jeśli Twoje dziecko ma trudności w uczeniu się czytania i pisania, pamiętaj, że błędy, które popełnia mogą być objawem ryzyka dysleksji.

A oto mały słowniczek dla Was!

Dysleksja rozwojowa – to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci i młodzieży
o prawidłowym rozwoju umysłowym. Mogą się one ujawniać w kilku postaciach, jako:

Dysleksja – trudności z czytaniem polegające na zaburzeniu tempa i techniki czytania oraz rozumienia czytanych treści,

Dysortografiatrudności z opanowaniem poprawnej ortograficznie pisowni (dziecko popełnia błędy ortograficzne, mimo znajomości zasad pisowni),

Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma (brzydkie, koślawe litery, trudności z utrzymaniem się
w linijce, nierówne litery w wyrazach),

Dyskalkulia – problemy w matematyce (kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji).

Rodzicu! Jeśli coś Cię niepokoi, koniecznie powiedz o tym nauczycielowi Twojego dziecka, logopedzie lub pedagogowi szkolnemu. Oni udzielą wszelkich wyjaśnień w tej sprawie.

 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało swoje umiejętności językowe, możesz pomóc mu w tym ćwicząc razem z nim!!!!

Nauka może być też zabawą! Naucz je korzystać ze stron internetowych, które wspomagają jego rozwój, np.:

www.klasoteka.pl

https://www.pisupisu.pl/

 

Poćwicz razem z dzieckiem krótkie formy wypowiedzi

Grafika: JĘZYK POLSKI

 

Jak napisać list?

Grafika: JĘZYK POLSKI

Grafika: JĘZYK POLSKI

 Grafika: JĘZYK POLSKI

Grafika: JĘZYK POLSKI

Grafika: JĘZYK POLSKI

Grafika: JĘZYK POLSKI

Grafika: JĘZYK POLSKI

Grafika: JĘZYK POLSKI

 Ćwiczenia z języka polskiego

 

Zestaw ćwiczeń nr 1

Zestaw ćwiczeń nr 2

Zestaw ćwiczeń nr 3

Zestaw ćwiczeń nr 4

Ćwiczenia do lektury - H. Sienkiewicz "Latarnik"