Dzieci zakwalifikowane i niezakwalifikowane do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Utworzono: 27-05-2024

Informujemy, że na drzwiach głównych szkoły została umieszczona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Redkowicach

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej, proszeni są o dostarczenie oświadczenia woli do dnia 6 czerwca 2024 r.   

Oświadczenie znajduje się w załączniku lub w sekretariacie Szkoły.